Подготовка за Национално външно оценяване

Изберете нас! Курс по Български език и Литература Курс по Математика  Цени

Изберете нас!

Предлагаме на учениците от 4-12 клас

 Време на провеждане: всяка събота или неделя 

Курсовете по български и математика (цикъл от курсове - 4, 6, 7, 12 клас)  имат за цел да подготвят децата за националното външно оценяване. Това е важно, тъй като от резултатите на това външно оценяване зависи кандидатстването на децата за желаната от тях паралелка (профил) и евентуалната смяна на училището. С полагането на тези изпити децата могат да кандидатстват, както за профилирани, така и за професионални гимназии.

Изборът на училище е важен момент в живота на децата, тъй като от това може да зависи професионалната им ориентация в бъдеще, както и качеството на образованието, което ще получат, като добра основа за по-нататъшно развитие и обучение. Именно заради това високите оценки на външното оценяване са важна предпоставка това да се случи. С този цикъл от курсове целим прехода и подготовката на децата да преминат плавно, с качествено натрупване на знания.

Курс по Български език и Литература

НАШАТА СРЕДА

  • Работа с интерактивна дъска, което посволява на учителят да представи материала по лесен, бърз и интересен начин за курсистите
  • Групи до 8 човека, което позволява да бъде обърнато необходимото индивидуално внимание на всеки
  • Добре оборудвана и светла материална база
  • Екип от специалисти, които имат доказан опит, като проверители на НВО в лицето на нашите учители

НАШИТЕ ЦЕЛИ

  • Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище
  • Повишаване на мотивацията им за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили. 
  • Да стимулираме у курсистите удоволствие от четенето на произведенията на българските класици
  • Изграждане на съзнание за важността от езиковата култура и удоволствие от осъзнатото собствено израстване.
  • И не на последно място взимане на изпитите с гарантирана висока оценка

Курс по Математика 

Математиката е фундаментална наука – език, с който си служат всички науки. Тя се изучава през целия период на училищното образование. До седми клас учениците добиват по индуктивен път познания за числата (естествени, цели, дробни, рационални) и за геометричните обекти (геометрични фигури и тела), научават се да смятат с числа. От седми клас започва курс по алгебра и геометрия, разбира се съобразен с възрастта на обучаващите се.

Основни цели, които се поставят пред обучението по математика, са:
• усвояване на определена система от математически факти и идеи;         
• придобиване на определени математически умения и навици;
• изграждане на навици за доказателствено математическо мислене.

Чрез обучението по математика се изграждат предпоставки за интелектуална дейност. Учениците се научават:
• да мислят индуктивно и дедуктивно;                                                    • да анализират различни ситуации и да правят правилни изводи;
• да правят обобщения и съответни изводи;                                        • да мислят обосновано;
• да мислят самостоятелно;                                                                        • да изграждат умения за самостоятелно вземане на правилни решения.

При изучаване на математика се развиват различни качества на личността: внимание, интуиция, съсредоточаване, чувство за ред, за последователност, точност на изказване на мисли, яснота и сбитост на говора. Изграждането на математическото мислене е задача, която еволюира с растежа на ученика.

Екипът ни работи с интерактивна дъска и по този начин достигаме по-лесно до децата, променя се динамиката в класната стая и материала бива усвояван неусетно!

За повече информация ви очакваме на място и нашият екип ще се радва да отговори на всички ваши въпроси!

Цени

Клас/ Предмет 

Български език и литература 

Математика 

4 клас 

600лв. + 30лв. (помагала) 

600лв. + 30лв. (помагала) 

6 клас 

650лв. + 30лв. (помагала) 

650лв. + 30лв. (помагала) 

7 клас 

700лв. + 30лв. (помагала) 

700лв. + 30лв. (помагала) 

12 клас

750лв. + 30лв. (помагала)

750лв. + 30лв. (помагала) 

*Предлагаме индивидуални уроци за ученици от 1-12клас - свържете се с нас, за повече информация!