Езикови курсове
Нива от А1 до С1
Езици: английски, немски, испански, и френски
Удостоверение за минато ниво според Общата Европейска Езикова рамка
Занятия: сутрешни, вечерни и съботно-неделни
Брой часове: 60, 90, 100 и 120 уч. Часа
Работа с интерактивна дъска
Системата ни за възрастни е разработена специално за учащи, на които конкретния език им е чужд. За да е максимално достъпна и полезна, при разработването ѝ авторите включват и екип от хора, подбран от цял свят. Така с тяхна помощ авторския състав успява да отчете трудностите и спецификите при преподаването и представянето на учебния материал.
За да се осигури успешното езиково обучение, придобиването на знания става плавно и постепенно.

Бизнес академия на чужд език
Бизнес английски, немски, испански, френски език
Търговска кореспонденция
Бизнес срещи и преговори
Ефективно презентиране
Успешни продажби
Счетоводни термини
Реклама и маркетингови стратегии