Всички клиенти на Детски център Тумба-Лумба, използващи услугата Училищна занималня могат да проследяват прогреса на учениците, дневната им дисциплина, как са изпълнили своята домашна работа от училище. В случай на отсъствие от училище детето или родителя бързо и лесно може да погледне какво е домашното от конкретния ден и препоръки от учителя в занималнята за тяхното решаване. Тук можете да проследите и конкретните дни, в които е присъствало детето и какво е консумирало в рамките на занималнята. Всичко това е с цел осигуряване на прозрачни взаимоотнопения, улеснение и удобство за родителя и ученика.