ИЗБЕРЕТЕ УСЛУГА:

Бизнес английски, немски, испански, френски език

This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.

Търговска кореспонденция

This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.

Бизнес срещи и преговори

This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.

Ефективно презентиране

This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.

Успешни продажби

This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.

Счетоводни термини

This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.

Реклама и маркетингови стратегии

This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.

Бизнес академия"Млад ОбщесТворец"

This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.